Νίκο καλησπέρα  το ποτενσιόμετρο πόσα  kΩ  είναι για την κινέζικη πλακέτα,